Statsautorisert translatør spansk - norsk - engelsk

Enkeltpersonforetaket Anne Cenname ble etablert i 2010, etter å ha mottatt bevilling som statsautorisert translatør fra spansk til norsk. Året etter ble det gitt bevilling som statsautorisert translatør fra norsk til engelsk. Foretaket bygger på en lang årrekke med erfaringer og studier. Jeg fullførte i 2011 en bachelorgrad i spansk litteratur, og i 2014 en mastergrad i spansk språk, ved Universitetet i Oslo. I tillegg har jeg tatt 13 emner ved det spanske universitetet UNED, alle med tilknytning til områdene filologi, språk, historie eller litteratur. I 2018 fullførte jeg doktorgraden i spansk filologi ved Universitetet i Almería. Jeg er medlem av Statsautoriserte Translatørers Forening (STF), og har arbeidet som konsulent, som tolk og med oversetting både av skjønnlitteratur så vel som av spesialiserte fagtekster. En rekke av mine utgivelser er tilgengelige i Academia.edu og Researchgate.com, så vel som i Google.es bøker. Siden 2016 har virksomheten blitt utført i samarbeid med det norske aksjeselskapet Stateks AS.           Ta gjerne kontakt per e-post til 

                       anne@cenname.no
                for mer informasjon
            og prisoverslag for følgende tjenester:

  • statsautoriserte oversettelser fra spansk til norsk
  • statsautoriserte oversettelser fra norsk til engelsk
  • statsautoriserte oversettelser fra spansk til engelsk
  • oversettelser fra spansk til norsk og fra norsk til spansk
  • oversettelser fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk
  • redigering av tekster på spansk og engelsk
  • konsulentoppdrag innen spanskspråklig litteratur